Zlatý medailonek zobrazuje Pražské Jezulátko

Pražské Jezulátko je malá soška zobrazující Ježíše Krista v útlém dětství, vystavená v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze. Je to 47 centimetrů vysoká plastika vyřezaná ze dřeva potaženého plátnem, povrch je vymodelován z barveného vosku. Soška představuje Ježíše jako dítě ve věku několika let, oblečeného do dlouhé splývavé košilky, ze které vykukují bosé nožky. Obličej je jemně modelován a orámován delšími vlnitými vlasy. Pravicí Ježíšek žehná, zatímco v levici drží symbol vlády nad světem - říšské jablko završené křížem. Na hlavě má královskou korunu a na prsou mu visí křížek. 

Jezulátko ve stříbrné oltářní skříni. Foto

Původ sošky

Soška pochází ze Španělska, kde byla vyrobena kolem poloviny 16. století. Vypráví se, že se Ježíš ve své dětské podobě zázračně ukázal jistému mnichovi, který na základě jeho podoby sošku vymodeloval. Sošku Jezulátka přivezla ze Španělska vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sošku pak dala jako svatební dar své dceři Polyxeně z Lobkovic, která ji velmi uctívala. Po svém ovdovění ji Polyxena v roce 1628 věnovala klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Brzy začala být sošce přisuzována zázračná moc a k Jezulátku začalo proudit mnoho prosebníků, včetně významných šlechticů císařova dvora.

I v dnešní době k sošce denně přicházejí stovky návštěvníků z desítek zemí světa. Mnohým lidem, kteří se před ní modlili k Bohu, přinesla údajně zázračná a neobvyklá vyslyšení. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte. A mnozí se vrací, aby poděkovali.

 

Vzhled sošky 

Soška Jezulátka je oděna do královského roucha, jehož barva se střídá podle daného liturgického období, které se řídí podle církevního kalendáře. Soška a její oltář bývaly v minulosti zdobeny mnoha drobnými šperky, které pocházely z darů věřících. Nejcennějším klenotem byla kopie Řádu Zlatého rouna, která se později ztratila. Neméně významná je skříňka ze zlaceného stříbra a barokní korunka.

První korunka z roku 1655, kterou daroval Bernard Ignác Jan z Martinic, se pravděpodobně ztratila. Korunka, která v současné době zdobí Jezulátko, byla vyrobena v  letech 1810 až 1820. Kromě této korunky má Jezulátko ještě jednu z roku 1767. Obě pocházejí z dílen pražských zlatníků. Korunka se nenasazuje přímo na sošku, je připevněna samostatně těsně nad Jezulátkem. Papež Benedikt XVI. při své návštěvě chrámu Panny Marie Vítězné v září roku 2009 věnoval Jezulátku novou, třetí zlatou korunku.

 

Ztvárnění Jezulátka 

Na přelomu 19.-20. století se úcta k Jezulátku rozšířila po celém světě. Nejvíce se ujala ve Španělsku, kde má Jezulátko svůj původ. Španělé a Portugalci převezli obrazy a sošky Jezulátka přes Atlantický oceán do koloniálních zemí Jižní Ameriky. Díky misionářům, kolonizátorům a evropským přistěhovalcům Jezulátko znají i v Indii, Číně, na Filipínách a v Severní Americe.

Pražské Jezulátko tak můžeme spatřit v mnoha podobách. Mohou nám ho připomínat obrazy, různé dřevěné, porcelánové či keramické sošky, šperky či jiné předměty.

 

Krásným ztvárněním Jezulátka je i zlatý medailonek Pražské Jezulátko.

prazske-jezulatko-zlaty-privesek-u-510_390